Har Joakim Haugland falt?
NEI.

Foreløpig kvinneandel: 55%

Dette er greia.